ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η εταιρεία STERGIOU INOX ασχολείται με τη παραγωγή ειδικών ανοξείδωτων κατασκευών (inox) για τη βιομηχανία τροφίμων, καταστημάτων εστίασης, και ιδίως κρεοπωλείων που είναι και η ειδικότητα μας.